SOLUSYON NA MAY AKSYON! Ang ARTA ay tumatanggap ng mga reklamo laban sa mga maling gawi ng KAWANI ng gobyerno. Maghain ng reklamo!

Career Opportunities

The Authority adheres to the principles of Equal Employment Opportunity and shall not discriminate based on age, sex, sexual orientation and gender identity, civil status, disability, religion, ethnicity or political affiliation.

20 May 2020

04 May 2020

10 January to 01 April 2020

No Data Available

No Data Available

No Data Available