SOLUSYON NA MAY AKSYON! Ang ARTA ay tumatanggap ng mga reklamo laban sa mga maling gawi ng KAWANI ng gobyerno. Maghain ng reklamo!

File a complaint

Kumpletuhin ang mga sumusunod na detalye upang maisumite ang inyong hinaing.

*Maaari rin iwanang blangko ang pangalan upang magsumite ng anonymous na reklamo. Basahin ang ARTA Data Privacy Policy.