SOLUSYON NA MAY AKSYON! Ang ARTA ay tumatanggap ng mga reklamo laban sa mga maling gawi ng KAWANI ng gobyerno. Maghain ng reklamo!

Downloadable FIles

Guidelines on the implementation
of the Citizen's Charter
13 August 2019

The Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 11032 otherwise known as the “Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018”

EODB Act Briefer

RA. 11032

September 2018