SOLUSYON NA MAY AKSYON! Ang ARTA ay tumatanggap ng mga reklamo laban sa mga maling gawi ng KAWANI ng gobyerno. Maghain ng reklamo!

The Officials

The Officials

The Authority will be under the Office of the President, and shall be headed by a Director General to be appointed by the President, and shall be assisted by three (3) Deputy Director Generals each for legal, operations, and administration & finance.ATTY. ERNESTO V. PEREZ, CPA

Deputy Director General