The Anti-Red Tape Authority is mandated to implement a national policy against red tape and to promote ease of doing business. If you encounter inefficiencies in government service or other violations of R.A. 11032, please notify us using any of the services below.

e-reklamo mo!

Nais mo bang ihain bilang pormal na kaso ang iyong reklamo ng red tape? Handang tumulong ang ARTA kaya ‘wag mag-atubiling magsumbong! Tingnan ang mga iba’t-ibang paglabag sa R.A. 11032.