Mag-ingat! Bilang na ang mga araw niyo.

Tapusin na ninyo ang pagpapahirap sa taumbayan dahil hindi kami natatakot sa inyo.

Marami sa atin ang minana na ang lumang problema ng mahabang pila at ng usad pagong na proseso sa pakikipagtransaksyon sa mga opisina at ahensya ng gobyerno. Marahil pa, kinamulatan na, o di kaya’y kinasanayan na ang mga ito bilang normal at pangkaraniwan nang kalakaran sa gobyerno. Ang mga ito ay mas kilala sa tawag na red tape.

Kaakibat ng problemang ito ang isyu ng katiwalian na matagal na ring pumipinsala, hindi lamang sa kalidad ng serbisyo ng gobyerno, kun’di pati na rin sa tiwala ng publiko sa ating pamahalaan. Ang dalawang salot na ito, na ilan lamang sa mga maraming nagsisilbing balakid sa pag-unlad ng ating bansa, ang mga prayoridad naming supilin sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Kaisa ng ating pangulo,buo at matibay ang aming paninindigan sa paglaban at pagsugpo sa “red tape” at korupsyon.

Una sa lahat, nais naming ipagbigay alam sa ating mga kababayan na mayroon na ngayong batas na magsusulong sa pagpapadali ng inyong mga transaksyon sa mga opisina at ahensya ng gobyerno: ang R.A. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ang batas na ito, na kilala rin sa tawag na Ease of Doing Business Law, ay pinirmahan ni Pangulong Duterte noong 28 Mayo 2018 at naging epektibo noong 17 Hunyo 2018.

Nilalayon ng batas na mapabuti ang sistema at mapabilis ang proseso ng pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Ito ay nakaangkla sa paniniwala na ang pagpapabilis ng mga proseso na may kinalaman sa pagnenegosyo ay makapanghihikayat ng maraming business investments sa ating bansa, na siya namang lilikha ng maraming trabaho para sa ating mga kababayan at magbibigay daan sa pag-unlad ng bawat Pilipino.

Inaamyendahan ng batas na ito ang R.A. 9485 o ang Anti-Red Tape Act of 2007. Ngunit, kaiba sa naunang batas, pinagtibay ng R.A. 11032 ang pagkakaroon ng isang ahensya na siyang mangangasiwa sa pagpapatupad ng mga isinasaad na probisyon sa naturang batas. Ito ay ang AntiRed Tape Authority. Ito ang ARTA, at makakaasa kayong buo ang aming paninindigan na gampanan ang aming mandato.

Isa sa mga itinatampok na probisyon ng batas ay ang pagtatakda ng processing time para sa inyong mga aplikasyon o transaksyon sa gobyerno: tatlong araw para sa mga simpleng transaksyon (simple transactions), pito para sa mga kumplikado (complex transactions), at 20 araw naman para sa mga nangangailangan ng teknikal na pagsusuri (highly technical transactions). Tandaan lamang ang mga numerong 3-7-20, dahil bilang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, malaki ang magiging papel ninyo sa iisa nating layuning sugpuin ang red tape at korupsyon sa ating burukrasya.

Kaugnay nito, hinihikayat naming kayo na ipaabot sa aming ahensya ang inyong mga sumbong sa mga nakikita o nararanasan ninyong paglabag sa batas na ito, lalong lalo na sa naturang 3-7-20 prescribed processing time. I-ARTA niyo na yan! Mapa malalaking kumpanya o mga ordinaryong mamamayan man, bukas ang aming tanggapan, linya, e -mail, at maging social media, upang dinggin ang inyong mga hinaing hinggil sa mga pasakit na dulot ng red tape. Huwag kayong matatakot na ilantad ang mga maling gawi at nakasanayan, o di kaya’y mga tiwaling opisyal, dahil sa ngalan ng serbisyong publiko, hindi kami mangingiming sitahin, at kung kinakailangan ay banggain, ang mga ahensya o opisyal ng gobyerno na patuloy na nagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino.

Kaya naman, malinaw ang aming mensahe para sa mga kapwa naming nasa serbisyo publiko: ubusin niyo na ang mga backlog, asikasuhin na ang mga nakabinbin na gawain, at pabilisin niyo na ang mga proseso niyo. Hahabulin namin kayo at papatawan ng karampatang parusa.

Binibigyan ng ngipin ng batas ang aming ahensya upang paigtingin ang kampanya laban sa red tape at katiwalian. Nagpapataw ito ng mga mahihigpit na kaparusahan para sa mga nagkakasala at sa mga hindi sumusunod sa batas. Sa unang paglabag ay mapapatawan ng anim na buwang suspensyon sa serbisyo ang sinumang mapapatunayang lumabag dito. Samantala, isa hanggang anim na taong pagkakakulong; multa na hindi bababa sa 500 000 at hindi hihigit sa 2 000 000 pesos; at pagkawalang bisa ng retirement benefits naman ang mga karampatang parusa para sa ikalawang paglabag.

Wala nang dahilan para ipagpaliban pa ang pagsasaayos ng inyong mga sistema sapagkat kaagapay niyo rin kami tungo sa landas ng pagbabago sa pamamagitan ng aming capacity building programs.

Kaya naman, maaari niyo kaming maging kaibigan o kaaway. Ang desisyon ay nasa inyong mga kamay.

Sa nalalapit na pagsasapinal at pirmahan ng Implementing Rules and Regulations (IRR) ng R.A. 11032, makaaasa kayo sa mas pinalakas na ARTA at sa mas pinaigting naming pagpapatuloy ng aming mandato. Sa ilalim ng liderato ni Director General Jeremiah Belgica, may solusyon at aksyon sa ARTA.

[END]